การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯรับมอบเงินสดและของรางวัลแจกผู้ร่วมงาน จากบริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี อุบลราชธานี ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค

30 มิ.ย. 2565 11:31:47

...
...
...

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี อุบลราชธานี ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยได้สนับสนุน เงินสดจำนวน 1,000 บาท และของรางวัลแจกผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย น้ำดื่ม จำนวน 15 แฟ็ค กระเป๋าผ้า จำนวน 30 ใบ กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 10 ใบ รวม 1,755 บาท ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี