การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

29 มิ.ย. 2565 16:30:54

...
...
...
...

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ดำเนินการผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (zoom) จากห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยสถาบันฯ ได้รายงานความคืบหน้า ขั้นตอนที่ 9 โครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับต่อที่ประชุม