การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯประชุมคณะทำงานพิธีการและต้อนรับ และคณะทำงานสถานที่ ระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียง งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

29 มิ.ย. 2565 16:29:19

...
...
...
...

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายประสพสุข ทาเวียง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะทำงานพิธีการและต้อนรับ และคณะทำงานสถานที่ ระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียง งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี