การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯ ร่วมออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"(พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

23 มิ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...

วันพฤหัสบดีที่? 23 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"(พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชน โดยมีผู้ใช้บริการ จำนวน 29 ราย