การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯข้าตรวจเยี่ยม หจก.ศูนย์บริการรถยนต์อุบลเซอร์วิส1997 จำกัด ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

23 มิ.ย. 2565 16:29:13

...
...
...

วันพฤหัสบดีที่? 23 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสพสุข ทาเวียง ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยม หจก.ศูนย์บริการรถยนต์อุบลเซอร์วิส1997 จำกัด ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ทั้งภาคความรู้และความสามารถ ให้กับช่างบริการ จำนวน 5 คน