การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯ ได้รับการสนับสนุนวัสดุการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค จากบริษัทวีกรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด

23 มิ.ย. 2565 16:27:28

...
...
...

วันพฤหัสบดีที่? 23 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนวัสดุการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค สาขาไม้เครื่องเรือน และสาขาการประกอบมุมไม้ มูลค่า 6,000 บาท จากบริษัทวีกรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด