การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯประชุมพิจารณายื่นเสนอโครงการรับรางวัลสำเภาทอง ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ประจำปี 2565

23 มิ.ย. 2565 16:24:20

...
...
...
...

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมพิจารณายื่นเสนอโครงการรับรางวัลสำเภาทอง ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี