การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

11 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
วันพุธที่? 11 พฤษภาคม? 256ุ5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน? 7? อุบล?ราชธานี?มอบให้นายรชต? ศรีปัญญา หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล/ก่อสร้างอุตสาหกรรมศิลป์ คณะทำงานขับเคลื่อน? ติดตาม? ตรวจสอบ? การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง? คณะทำงานที่ 4? นำโดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าทีม เยี่ยมให้กำลังใจและมอบบ้านที่ทำการปรับสภาพบ้านให้มีความเหมาะสม? แข็งแรง และปลอดภัย? จำนวน? 2? ครัวเรือน? โดยมีผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน? สาขาช่างไฟฟ้าภายใน?อาคาร? จำนวน? 2? คน? ดำเนินการเดินระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่างเพื่อประชาชนให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย? จำนวน? 1? ครัวเรือน? ณ? อำเภอศรีเมืองใหม่? จังหวัดอุบลราชธานี