การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯ ร่วมตรวจบูรณาการ ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ

11 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีมอบหมายให้ นางคำบง ยักไธสง หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ร่วมตรวจบูรณาการ ตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บจก.รุ่งเรือง เมทัลชีท ปอนด์สตีล จำกัด ร้านรักชาติยานยนต์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และ โรงน้ำแข็งน้ำดื่มห้าดาว อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี