การแสดงผล

+
-

สพร.7อุบลฯรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว จากคุณภิญโญ มงคลศิลป์ และครอบครัว

11 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว จากคุณภิญโญ มงคลศิลป์ และครอบครัว โดยมีนายปิยะ แสงทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณพร้อมรับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วประกอบด้วย โทรทัศน์จำนวน 3 เครื่อง ลำโพงจำนวน 1 คู่ เครื่องเล่นวีดีโอจำนวน 2 เครื่อง จอคอมพิวเตอร์จำนวน 3 จอ โดยจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วนำไปใช้เป็นวัสดุฝึกสอนด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ให้ได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป ณ โรงฝึกช่างไฟฟ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี