การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท โฮมฮับ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 35/2567 หลักสูตร การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย

11 มิ.ย. 2567 11:32:41

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท โฮมฮับ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 35/2567 หลักสูตร การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ให้กับพนักงาน จำนวน 20 คน ณ บริษัท โฮมฮับ จำกัด ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี