การแสดงผล

+
-

ร่วมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567

15 พ.ค. 2567 11:27:57

...
...
...
...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ ประจำปี 2567 โดยมีนางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานกรรมการ ณ บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด (สาขาข้างบิ๊กซีอุบลราชธานี)