การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และการสนับสนุนจากจังหวัดตราด ฝึกอบรมสาขาผู้ประกอบการท่องเเที่ยวยุคใหม่หัวใจอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิด Low Carbon

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เพิ่มทักษะวิทยากร สู่การสอนงานระดับคุณภาพแก่กำลังแรงงานทุกระดับ

8 ธ.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง สนพ.ตราด 2565

17 ต.ค. 2565

รายละเอียดประกอบบัญชี งบทดลอง 2565

17 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย

21 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 พ.ค. 2565

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม

25 พ.ค. 2565

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

25 พ.ค. 2565