การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม

25 พ.ค. 2565

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

25 พ.ค. 2565

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

25 พ.ค. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานปี 64

30 มี.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต

24 มี.ค. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2565

24 มี.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 สนพ.ตราด

23 มี.ค. 2565

กิจกรรม 2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2565

9 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9 มี.ค. 2565