การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6 พ.ย. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

31 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง กันยายน 2566

26 ต.ค. 2566

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

26 ต.ค. 2566

สพร.33ตราด ร่วมบูรณาการศาลเยาวชนและครอบครัว

12 ต.ค. 2566

สพร.33 ตราด ร่วมลงพื้นที่ประสานครอบครัวแรงงานในอิสราเอล

12 ต.ค. 2566

กพร.ปจ.จังหวัดตราด ร่วมพิจารณาการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและการใช้ประโยชน์จาก “ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด”

30 ส.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดตราด

20 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ผลิตช่างตัดผมชาย เพิ่มอาชีพอิสระให้คนตราด

16 ธ.ค. 2565