การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลอง พฤศจิกายน 2566

18 ธ.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง ตุลาคม 2566

18 ธ.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)

1 ธ.ค. 2566

รับสมัคร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

30 พ.ย. 2566

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN

29 พ.ย. 2566

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

23 พ.ย. 2566

รับสมัครเข้าฝึกอบรมโครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 พ.ย. 2566

รับสมัครโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พ.ย. 2566

สพร.33 ตราด ออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือน พ.ย. 2566

17 พ.ย. 2566