การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และการสนับสนุนจากจังหวัดตราด ฝึกอบรมสาขาผู้ประกอบการท่องเเที่ยวยุคใหม่หัวใจอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิด Low Carbon

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

8 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เพิ่มทักษะวิทยากร สู่การสอนงานระดับคุณภาพแก่กำลังแรงงานทุกระดับ

8 ธ.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง สนพ.ตราด 2565

17 ต.ค. 2565

รายละเอียดประกอบบัญชี งบทดลอง 2565

17 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย

21 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 พ.ค. 2565