การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย

21 ก.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชม. ให้แก่ช่างชุมชน สถาบันองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดตราด จำนวน 20 คน โดยนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอบ่อไร่ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ่อไร่ ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ในการอนุเคราะห์วิทยากร และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกอบรม เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพให้แก่ช่างดังกล่าวได้มีศักยภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 ณ โครงการบ้านมั่นคง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด