การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 พ.ค. 2565 16:20:32

...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกิจกรรมการบริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการบริการ จำนวนรวม 12 ราย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านคลองมะขาม หมู่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด