การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2/2562

6 ธ.ค. 2561

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 1/2562

10 ต.ค. 2561

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562

7 ก.ย. 2561

สนพ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ

18 พ.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เชิญชวนประชาชนใช้บริการคลินิกช่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

16 เม.ย. 2561

วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 มี.ค. 2561

สนพ.ตรัง ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

3 ม.ค. 2561

สนพ.ตรัง ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

3 ม.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

3 ม.ค. 2561