การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

9 ธ.ค. 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563

7 พ.ย. 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่ิอง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์) หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563

4 พ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง จัดโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

27 ส.ค. 2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563

5 มิ.ย. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

4 มี.ค. 2562

ประกาศเจตจำนงสุจริต

30 ม.ค. 2562

สนพ.ตรังมอบความสุขปีใหม่ 2562 แก่ประชาชน

2 ม.ค. 2562

สนพ.ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา 5 ธันวาคม 2561

6 ธ.ค. 2561