การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

17 มี.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

27 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564

8 ต.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2/2563

15 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563

11 มี.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดตัว Application รวมช่าง

10 มี.ค. 2563

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

2 มี.ค. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

4 ก.พ. 2563

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ

16 ธ.ค. 2562