การแสดงผล

+
-

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

21 มี.ค. 2567 15:35:45

...
...
...
...

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายสมใจ ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง มอบหมายให้นายสันทัต รามพูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง อบรมเมื่อวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566 จำนวน 20 คน ณ กลุ่มโต๊ะเมืองบาติก หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีปลัดอำเภอกันตัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ให้เกียรติร่วมมอบเครื่องมือในครั้งนี้ด้วย