ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.pdf 99
2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.mp4 95
3 Presentation1.pptx 113
4 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 307
5 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 691
6 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1097
7 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 661
8 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 647
9 เทรนด์ IOT.png 1256
10 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 702
11 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 802
12 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 806