การแสดงผล

+
- ไทย

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 5 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
2 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
3 PLC ระดับ 1(เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบวงจรรีเลย์ (วงจรคอนโทรล)/เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์) 30 ปกติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สมัคร
4 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 4 กุมภาพันธ์ 2566 18 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
5 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 4 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
6 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ออนไลน์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 18 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก สมัคร
7 เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ปกติ 4 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
8 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เต็ม
10 การทำเบเกอรี่ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
11 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
12 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
13 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
14 PLC Mitsubisih GX-Work 3 Basic 24 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 9 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
15 Solidworks Advance Part(มีพื้นฐาน โปรแกรม Solidworks) 30 ออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
16 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
17 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
18 ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
19 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
20 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป(ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
21 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
22 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
23 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ปกติ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
24 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 ปกติ 8 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เต็ม