การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 16 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3 17 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 17 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 18 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
5 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 18 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
6 ISO 9606-1 111 P BW FM1 0 19 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 19 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 19 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 0 21 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
10 ISO 9606-1 111 P FW FM1 1 22 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 23 ธ.ค. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
12 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 25 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
13 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 27 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 11 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
16 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 11 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 13 ม.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
18 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 15 ม.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 15 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
20 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 15 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
21 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4 16 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
22 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 18 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
23 ISO 9606-1 141 P FW FM1 1 19 ม.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
24 พนักงานนวดไทย 2 20 ม.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร