ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครฝึกอบรม

PLC ระดับ 1(เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบวงจรรีเลย์ (วงจรคอนโทรล)/เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี