ข่าวประชาสัมพันธ์


 
หัวข้อข่าว
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ว้นที่ข่าว : 08/09/2564
คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 08/09/2564
แผน-ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ว้นที่ข่าว : 07/09/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ว้นที่ข่าว : 07/09/2564
เข้าร่วมแสดงพลังการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ว้นที่ข่าว : 07/09/2564
โครงการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่น รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 02/09/2564
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาข่างเครื่องปรับอากาศ
ว้นที่ข่าว : 30/08/2564
สพร.11 สุราษฎร์ธานี มอบชุดเครื่องมือ "ทำมาหากิน" ครั้งที่ 3
ว้นที่ข่าว : 30/08/2564
กิจกรรมยกปิ่นโตเข้าวัด
ว้นที่ข่าว : 24/08/2564
ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 17/08/2564
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 21/07/2564
ร่วมบริจาคของใช้ส่วนบุคคล อาหาร และน้ำดื่ม ตามโครงการตู้ปันสุข
ว้นที่ข่าว : 13/07/2564
ปิดหน้าจอ