การแสดงผล

+
-

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

16 ส.ค. 2564

สพร.11 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

8 ก.ค. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

10 มิ.ย. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

22 ก.พ. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

17 ก.พ. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 2

10 ก.พ. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

10 ก.พ. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

27 ม.ค. 2564

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ(วารีบำบัด) ระดับ 1

27 ม.ค. 2564