การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครและการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

18 ม.ค. 2564

กิจกรรมโครงการรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

29 ธ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสาขา การสร้างอินโฟกราฟฟิคเพื่อการท่องเที่ยว

15 ธ.ค. 2563

สพร.11 เปิดฝึกอบรมนักชงมืออาขีพ

11 พ.ย. 2563

สพร.11 จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่

28 ต.ค. 2563

สพร.11 จัดกิจกรรม Big cleaning day

16 ต.ค. 2563

สพร.11 ร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

25 ส.ค. 2563

สพร.11 จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day

18 ส.ค. 2563

สพร.11 จัดกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่น

11 ส.ค. 2563