การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ

10 ส.ค. 2565

ประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

9 ส.ค. 2565

ประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคใต้

5 ส.ค. 2565

ประกาศกำหนดการ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขากราฟิกดีไซน์

21 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ(เพิ่มเติม)

21 ก.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565

19 ก.ค. 2565

กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

19 ก.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือน มิถุนายน 2565

12 ก.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

12 ก.ค. 2565