การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบ IP Camera (6 ชั่วโมง)

1 พ.ย. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

28 ต.ค. 2565

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

11 ต.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 4

6 ต.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือนกันยายน 2565

6 ต.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

27 ก.ย. 2565

ประกาศสถาบันฯ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และพนักงานรักษาความปลอดภัย

30 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

24 ส.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565