การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.11 เปิดยกระดับฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

11 ม.ค. 2566

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

10 ม.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล

6 ม.ค. 2566

รับสมัครบุคคลทั่วไปทดสอบมาฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปีงบ 66 ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค.66

6 ม.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

27 ธ.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

7 ธ.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

16 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์เร่งรัดใหผู้ที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถานศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กร ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

9 พ.ย. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือนตุลาคม 2565

9 พ.ย. 2565