การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงาน

17 ส.ค. 2564

จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ

21 ก.ค. 2564

ร่วมบริจาคของใช้ส่วนบุคคล อาหาร และน้ำดื่ม ตามโครงการตู้ปันสุข

13 ก.ค. 2564

สพร.11 สุราษฎร์ธานี เข้าตรวจความพร้อมเป็นผู้ทดสอบอาหารไทย

13 ก.ค. 2564

สพร.11 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงานเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

29 มิ.ย. 2564

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

25 มิ.ย. 2564

รายงานการประชุมมอบหมายงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัด

24 มิ.ย. 2564

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เรื่องคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

23 มิ.ย. 2564

สพร.11 สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรวมใจ รวมพลัง Big Cleaning Day

22 มิ.ย. 2564