การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่่่อผู้สมัครเข้าฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายนในอาคาร

27 ต.ค. 2566

ประกาศรับรายชื่่อผู้สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

20 ต.ค. 2566

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า

18 ต.ค. 2566

ประกาศรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

6 ต.ค. 2566

รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ

6 ต.ค. 2566

ขอเชิญผู้สนใจร่วมมหกรรม Skill Expo 2023 "พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่"

17 ส.ค. 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

9 มี.ค. 2566

เปิดฝึกอบรมการบริหารและดูแลเว็บไซต์ (Administrator Web Master)

8 มี.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

25 ม.ค. 2566