การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

8 ก.ย. 2564

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

8 ก.ย. 2564

แผน-ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7 ก.ย. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

7 ก.ย. 2564

เข้าร่วมแสดงพลังการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 ก.ย. 2564

โครงการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

2 ก.ย. 2564

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาข่างเครื่องปรับอากาศ

30 ส.ค. 2564

สพร.11 สุราษฎร์ธานี มอบชุดเครื่องมือ "ทำมาหากิน" ครั้งที่ 3

30 ส.ค. 2564

กิจกรรมยกปิ่นโตเข้าวัด

24 ส.ค. 2564