ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี  ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ในเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฯ ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ทราบ


ว้นที่ข่าว : 17/2/2564 10:38:31
ปิดหน้าจอ