ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 187 KB .pdf 426 ดาวน์โหลด
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.pdf 179 KB .pdf 392 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.pdf 159 KB .pdf 450 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้า... 159 KB .pdf 351 ดาวน์โหลด
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 174 KB .pdf 421 ดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน .pdf 153 KB .pdf 350 ดาวน์โหลด
การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง.pdf 182 KB .pdf 399 ดาวน์โหลด
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเน... 169 KB .pdf 383 ดาวน์โหลด
การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 168 KB .pdf 422 ดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน.pdf 174 KB .pdf 466 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ