ข่าวนำเสนอ สพร.11 สุราษฎร์ธานี

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์


ข่าววทั่วไป

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


>>> ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก สาขาช่างปูกระเบื้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียด


 

>>> ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียด


 

>>> ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียด


 

>>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


>>> ขอเชิญแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564