การแสดงผล

+
-

ขอเชิญผู้สนใจร่วมมหกรรม Skill Expo 2023 "พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่"

17 ส.ค. 2566 09:15:13

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญผู้สนใจร่วมมหกรรม Skill Expo 2023 "พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่"
เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสถานประกอบกิจการหรือภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี