การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

30 มี.ค. 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ไฟล์แนบ :