การแสดงผล

+
-

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

14 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้เนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ :