การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

9 มี.ค. 2566 09:00:05

...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.เครื่องเชื่อมทิก ระบบอิเวอร์เตอร์ ขนาด 230 แอมป์

2.เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอิเวอร์เตอร์ ขนาด 320 แอมป์
 
ผู้สนใจสามาถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไฟล์แนบ :