การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล

6 ม.ค. 2566 10:44:16

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2566 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ จำนวน 3 รุ่น และสาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 รุ่น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์สมัครฝึกอบรม ตามเอกสารที่นี่