การแสดงผล

+
-

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565 14:53:37

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ :