การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ

10 ส.ค. 2565 15:41:27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ จำนวน 17 คน ฝึกระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสอนเสริมสวยจรัสศรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2565