การแสดงผล

+
-

จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ

21 ก.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันนี้ (21 ก.ค. 2564) เวลา 09:00 น.  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ  ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ  
 
โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวคำถวายพระพร  
เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบ และเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ได้แก่ การฝึกอาชีพช่างตัดผม และการทำขนมเบเกอรี่ ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ด้วย
 
ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และจิตอาสา 904  ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย