การแสดงผล

+
-

สพร.11 สุราษฎร์ธานี เข้าตรวจความพร้อมเป็นผู้ทดสอบอาหารไทย

13 ก.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายปรีชา  แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี พร้อมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฯ เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมตามคำขออนุญาตต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี