การแสดงผล

+
-

ร่วมบริจาคของใช้ส่วนบุคคล อาหาร และน้ำดื่ม ตามโครงการตู้ปันสุข

13 ก.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคของใช้ส่วนบุคคล อาหาร และน้ำดื่ม ตามโครงการตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี