การแสดงผล

+
-

สพร.11 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงานเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

29 มิ.ย. 2564 18:14:21

วันนี้ (29 มิ.ย.64) นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎรืธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงาน โดยกิจกรรมกำหนดจัดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพของแต่ละกลุ่มงาน สำหรับวันนี้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ในการทำงานต่อไป