การแสดงผล

+
-

สพร.11 สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรวมใจ รวมพลัง Big Cleaning Day

22 มิ.ย. 2564 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
วันนี้ (22 มิ.ย.64) นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน และพนักงานแม่บ้าน คนสวน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบๆอาคารอำนวยการและโรงฝึกงาน ด้วยการเก็บกวาดใบใม้ ตัดหญ้า ขุดลอกทางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหน่วยงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงาน ที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป