การแสดงผล

+
-

สพร.11 ติดตาม สปก. ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พฺ.ศ. 2545 และชี้แจงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

26 มี.ค. 2564 09:53:02

วันนี้ (25มีนาคม 2564 )สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พฺ.ศ. 2545 เพื่อชี้แจงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถ  และให้ คำแนะนำ และระเบียบต่างๆ แก่สถานประกอบกิจการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.2545 จำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด บริษัท พี ซี มารีน จำกัด บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด บริษัท พีเคมารีน จำกัด และบริษัท เอดี เอ็กซ์เพรส จำกัด จำกัด พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี