การแสดงผล

+
-

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 มี.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมและประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและประชุม