การแสดงผล

+
-

สพร.11 เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1 มี.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...

วันนี้ (1 มีนาคม 2564) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน ซึ่งเปิดฝึกอบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 โดยเปิดฝึกในสถาบันฯ จำนวน 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างปูกระเบื้องเคลือบ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และการทำขนมไทย และเปิดฝึกที่โรงเรียนสอนเสริมสวยจรัสศรี อ.เมือง สาขาช่างแต่งผมบุรุษ อีก 1 รุ่น รวมผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 100 คน (สาขาละ 20 คน) ทุกสาขาใช้หลักสูตรการฝึก 30 ชั่วโมง (5 วัน) โดยได้รับเกียรติจากนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี และมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี และผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ